home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Aktualności

icon 08-06-2017
Resort energii w ramach nowelizacji ustawy o OZE planuje zmiany wsparcia OZE polegające na wprowadzeniu systemów Feed-in-Tariff i Feed-in-Premium dla wytwórców energii z niektórych OZE. Zmienione mają też zostać definicje mikroinstalacji i małej instalacji OZE oraz hybrydowej instalacji OZE.
30-05-2017
Ustalenie wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE pobudzi dynamikę oszczędności energii; energetyka korporacyjna zmienia się jakościowo wychodząc naprzeciwko wyzwaniom kreowanym m.in. przez megatrendy; system białych certyfikatów w nowej formule stanowi zachętę do poprawy efektywności energetycznej; samorządy będą odgrywały coraz większą rolę na rynku energii - wynika z debaty "Efektywne gospodarowanie energią" przeprowadzonej podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego
18-05-2017
Piąta edycja raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce'2017" opracowywanego przez IEO, który tradycyjnie zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.
12-05-2017
System wsparcia dla kogeneracji po roku 2018 na pewno zostanie wprowadzony. Obecnie rozmawiamy z branżą ciepłowniczą o tym, jak powinien on wyglądać – powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.
27-04-2017
W czwartek 27 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.
20-04-2017
Resort infrastruktury i budownictwa wraz z Ministerstwem Rozwoju pracuje nad tym, by programy termomodernizacyjne były bardziej dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych.
10-04-2017
Firma doradcza Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu przygotowali raport „Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski”. Jego celem było określenie, czy Polska realizuje ścieżkę dojścia do celu OZE dla roku 2020 w aktualnych warunkach, oraz – jeżeli okaże się, że tak nie jest – przedstawienie alternatywnych scenariuszy pozwalających na osiągnięcie tego celu. Wyniki analizy scenariuszy wskazują, że prosta kontynuacja aktualnych warunków wykorzystania OZE (tj. obecnej polityki wsparcia i zapowiedzianych działań na lata 2017-2020) najprawdopodobniej spowoduje, że Polska nie osiągnie swojego 15 proc. celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., określonego w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE).
31-03-2017
Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje z RPO dla woj. mazowieckiego, w którym premiowane będą inwestycje kogeneracyjne. W ramach regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza wkrótce zostanie uruchomiony inny konkurs dedykowany odnawialnym źródłom energii. Nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 6 czerwca br.
27-03-2017
850 mln euro chce zainwestować w Polsce skandynawski inwestor TergoPower, budując pięć elektrowni na biomasę o łącznej mocy ok. 250 MW. Pierwsza ma powstać w Lublinie. Każdy blok ma mieć około 50 MW mocy i kosztować około 170 mln euro. Wykorzystywana będzie polska słoma. Koszt produkcji prądu jest ok. 2,5 razy większy niż w elektrowniach węglowych. Za to instalacja nie wytwarza dwutlenku węgla, a do ograniczenia emisji tego gazu zobowiązują nas unijne wymogi. Pierwsze bloki mają powstać w Lublinie i pobliskim Biłgoraju, kolejne w zachodniej Polsce
22-03-2017
Unia Europejska wprowadzi nowe zasady etykietowania efektywności energetycznej na sprzętach AGD, zastępując dotychczasowe kategorie z plusami, jak A+, bardziej przejrzystą skalą od A do G. Jest już porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w tej sprawie. Do 2020 roku etykiety energetyczne na takich produktach jak lodówki, odkurzacze czy pralki mają być opatrzone jasną skalą od A do G, usunięte zostaną natomiast zwiększające się liczby plusów (czyli oznaczenia A+, A++, A+++).
22-03-2017
Sześć nowych odwiertów geotermalnych służących do ogrzewania domów lub produkcji energii może powstać w Polsce w najbliższym czasie. Na odwierty badawcze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 200 mln zł.
17-03-2017
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - poinformowano w czwartek w komunikacie prasowym NFOŚiGW. Fundusz zarezerwował na ten cel 300 mln zł.
14-03-2017
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nowym programem o nazwie Region, mającym na celu preferencyjne wsparcie inwestycji związanych z walką z niską emisją, w tym inwestycji w odnawialne źródła energii. Program Region ma zastąpić wcześniej oferowane przez Fundusz programy Prosument, Ryś i Kawka. Program Region ma być realizowany przez NFOŚiGW w ścisłej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Jak zapewnia rzecznik prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik, Narodowy Fundusz nie ma wystarczających zasobów, aby bezpośrednio nadzorować wszystkie projekty realizowane w ramach programu Region, a wojewódzkie fundusze dodatkowo mają lepsze rozeznanie na temat potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych regionach.Obecnie założenia programu Region są konsultowane z wojewódzkimi funduszami. Na razie jest za wcześnie, aby wskazać, jakie warunki finansowania zostaną zaoferowane w programie Region i które grupy docelowych beneficjentów będą mogły z niego skorzystać. Wiadomo, że preferowany przez NFOŚiGW rodzaj finansowania to preferencyjne pożyczki.
13-03-2017
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki". Jak informuje NFOŚiGW, to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.
10-03-2017
Ministerstwo Energii zleciło przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów energii. Ekspertyza ma stać się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej. Resort energii czeka na uwagi i opinie do przedstawionej koncepcji do 30 marca 2017 r.
08-03-2017
W Polsce koszty energii w produkcji rolnej wynoszą powyżej 12% i są jednymi z najwyższych w UE. Dostawy prądu na wsi są niestabilne, napięcie bywa zbyt niskie. Większe gospodarstwo wiejskie, zużywające 45-50 MWh rocznie, w cenie 600-700 zł za MWh, płaci za prąd rocznie około 35 tys. zł. Polskie obszary wiejskie, choć są bogate w odnawialne zasoby energii, wykorzystują je obecnie w niewielkim stopniu. Takie są wnioski ze spotkania sejmowej podkomisji ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
02-03-2017
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, jednak minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r. Jest to kolejny nabór do tego konkursu - w pierwszym złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.
28-02-2017
W dniu 28 lutego br. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
16-02-2017
Od początku roku minęło zaledwie półtora miesiąca, a 16 polskich miast już przewyższyło dopuszczalny, roczny limit dni z przekroczeniem norm jakości powietrza - informuje Polska Zielona Sieć. Listę otwiera Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski. Organizacja przypomina, że roczny dopuszczalny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego i wynosi on 35 dni w roku. Polska Zielona Sieć analizując dane z wojewódzkich inspektoratów środowiska stworzyła listę miast, w których najczęściej występowały wysokie stężenia zanieczyszczeń. Tabelę otwierają Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski, których mieszkańcy przez 41 spośród 46 dni nowego roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Na dalszych miejscach są: Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz i Nowa Ruda. Ekolodzy informują, że w smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. śląskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miejscowości z województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. W innych miastach nie jest dużo lepiej, do przekroczenia limitu 35 dni zbliżają się także np. Olesno, Kędzierzyn-Koźle i Dąbrowa Górnicza, Mielec (35 dni), Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Ząbkowice Śląskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28 dni).
15-02-2017
Jakość powietrza w Polsce nadal stanowi poważną podstawę do obaw - pisze w swoim raporcie Komisja Europejska. Jak poinformowano, w 2013 roku około 48270 przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń drobnych cząstek stałych, z czego 1150 zgonów było spowodowanych stężeniem ozonu, a ponad 1610 stężeniem dwutlenku azotu. Według szacunków, smog rocznie kosztuje Polskę 26 miliardów euro. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wdrażania nowych przepisów polityki ochrony środowiska - dwuletni cykl, który ma usprawnić wprowadzanie tej polityki. Pierwszym krokiem KE było opracowanie sprawozdań opisujących główne wyzwania i możliwości każdego państwa członkowskiego. Komisja w swoim raporcie wskazuje, że Polska nie podejmuje wystarczających kroków, aby ograniczyć przypadki przekraczania norm. Zwrócono uwagę na brak norm dotyczących paliw stałych sprzedawanych na rynku. Dodatkowo w Polsce nie obowiązują żadne normy emisji dla nowych kotłów.
13-02-2017
Polsce grożą milionowe kary za smog. W tym tygodniu m.in. organizacje ekologiczne złożą do Komisję Europejskiej skargę na wieloletnie niedopełnianie przez polskie władze obowiązków związanych z obniżeniem szkodliwych substancji w powietrzu. Dzisiaj ruszyła zbiórka podpisów pod petycją. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że skarga jest zasadna będzie mogła nałożyć na Polskę milionowe kary.
07-02-2017
Ponad 70% z nas uważa, że smog to ważny problem społeczny, z którym należy walczyć. Co więcej, 52,6% ankietowanych uważa, że ciężar walki ze smogiem powinien wziąć na siebie rząd, łącznie z programem dofinansowań. Z sondażu zleconego przez DGP wynika, że w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia Polacy oczekują przede wszystkim udostępnienia darmowej komunikacji oraz podniesienia kar za spalanie śmieci i opału niespełniającego norm. Kolejną z zaproponowanych metod walki ze smogiem są intensywne kontrole w prywatnych domach.
02-02-2017
Mimo że postępuje centralizacja sektora wytwarzania energii, Ministerstwo Energii deklaruje otwarcie na energetykę rozproszoną, którą mieliby rozwijać inwestorzy indywidualni i niewielkie firmy. Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii. Ministerstwo Energii informuje, że prace koncepcyjne i modelowe dot. klastrów energii są już na zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy administracji oraz uczestników inicjatyw klastrowych w obszarze energii.
20-01-2017
Wkrótce prosumenci będący klientami spółki PGE Obrót powinni otrzymać pierwsze faktury, na których zostaną uwzględnione rozliczenia w ramach systemu opustów. Od połowy ubiegłego roku z opustów mogą korzystać prosumenci oddający do sieci niewykorzystane nadwyżki energii. System opustów, dzięki któremu prosumenci oddający nieskonsumowane nadwyżki energii do sieci, mogą pomniejszać swoje rachunki za energię zakupioną od zakładu energetycznego, został wprowadzony wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o OZE i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
17-01-2017
Smog – pod lupą rządzących. Ministrowie chcą wprowadzić normy jakości dla nowych kotłów oraz paliw. W planach jest też zwiększenie wydatków na ocieplenie budynków i dotacje na zakup ekologicznych pieców. Rekomendacje przedstawione na posiedzeniu Rady Ministrów zostały opracowane przez Komitet Ekonomiczny. Wnioskowała o to premier Beata Szydło. Równocześnie rząd zapowiada kolejny program – ″czyste powietrze″. Ma się zająć nim priorytetowo. Wicepremier Morawiecki oraz przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe już na przyszły sezon grzewczy.
16-01-2017
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ważne zmiany dotyczące decyzji środowiskowych, a także procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w niektórych przypadkach poprzedzającej wydanie tych decyzji. Jest to związane z nowelizacją ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), która właśnie z początkiem tego roku zmodyfikowała szereg istotnych aspektów odnoszących się do decyzji środowiskowych.
11-01-2017
Instytut na rzecz Ekorozwoju serdecznie zaprasza na konferencję pt. "Globalny problem a rozwiązania lokalne czyli praktyczne aspekty polityki klimatycznej". Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Centrum konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? (KLIMAPOLKA)” realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju ze środków NFOŚiGW.
08-01-2017
Nad Polską unosi się smog – powietrze zawierające drobiny toksycznego pyłu może powodować choroby oskrzeli i płuc, a jego długie wdychanie może doprowadzić do powstania choroby nowotworowej. Smog to wypadkowa wielu czynników. Jest zimno i ludzie palą w piecach czym się da. Piece mają stare. Często też jeźdżą starymi autami. A rząd dokłada do tego swoje, bo ze strachu przed górniczymi protestami stawia na ogrzewanie węglem i wycofuje się z budowy np. elektrowni wiatrowych. W wielu miastach poziom szkodliwych pyłów w powietrzu znacznie przekroczył dopuszczalne normy. Najgorsza sytuacja jest w Kielcach. Z zanieczyszczeniami zmagają się też m.in. mieszkańcy Krakowa i Warszawy
04-01-2017
W 2016 roku, w największym w całej UE programie operacyjnym, przyjęto wszystkie kryteria wyboru projektów, ogłoszono wszystkie planowane na ten rok konkursy, a także z nadwyżką zrealizowano plan kontraktacji, certyfikacji i refundacji otrzymanych z Komisji Europejskiej (KE). W programie uruchomiono łącznie 49 naborów konkursowych na kwotę 24,1 mld zł (z tego 39 naborów w 2016 r.). Ocenę formalną przeszło już 1138 wniosków o wartości dofinansowania unijnego 38 mld zł. Podpisano umowy dla 330 projektów (z czego 308 w samym 2016 roku) na kwotę UE prawie 30 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano ponad 26% alokacji. POIiŚ 2014-2020 to największy krajowy program w Polsce i w Unii Europejskiej, na który przeznaczono ze środków unijnych 114 mld zł. Jego fundusze zasilają m.in. takie obszary, jak bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport, kultura oraz zdrowie.
22-12-2016
21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CLI/3076/2016 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE [konkurs zamknięty nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16]. Zmiana dotyczy wzoru umowy o dofinansowanie.
14-11-2016
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne określające warunki prowadzenia działalności powodującej emisję gazów cieplarnianych wprowadzono z blisko trzyletnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych nawet do zakończenia kontroli NIK. Dodatkowo nie stworzono, przewidzianych w unijnych przepisach, mechanizmów wsparcia, na przykład rekompensat, dla przedsiębiorców działających w sektorach powodujących emisję gazów. W wyniku zaniedbań i błędów, zarówno ministra środowiska, jak i gospodarki, przedsiębiorcy prowadzili działalność w warunkach ogromnej niepewności i braku bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
10-11-2016
„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” – konferencja pod tym hasłem odbędzie się 14 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Organizuje ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego pod nazwą: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
09-11-2016
W tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO nagrodzono 8 miast oraz przyznano 8 wyróżnień. W konkursie wzięło udział 29 miast. W kategorii Mobilność zrównoważona wyróżnienie przyznano między innymi Puławom, które stworzyły aplikację „myBus online”. W kategorii efektywność energetyczna w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców laureatem została Kobyłka. W kategorii zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi nagrodę główną dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał Lublin – za planowany projekt wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu.
04-11-2016
W reakcji na ogłoszony przez prezesa URE we wrześniu br. przetarg na tzw. białe certyfikaty do urzędu wpłynęło ponad 2200 przesyłek zawierających oferty przetargowe. Poszczególne przesyłki mogą zawierać więcej niż jedną ofertę przetargową i urząd przewiduje, że można się spodziewać nawet około 2500 ofert. Gdyby ta prognoza się sprawdziła oznaczałoby to ponad dwa razy większe zainteresowanie wrześniowym przetargiem niż poprzednim, bo wtedy wpłynęło 1121 ofert przetargowych.
25-10-2016
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych w Polsce – PolREFF. Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii dla właścicieli mieszkań, domów i budynków mieszkalnych przeznaczone jest 200 mln Euro.
01-10-2016
Dnia 01-10-2016 weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej. Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które w sposób szczególny dotyczą przedsiębiorców i administracji publicznej. Dostosowują także polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej.W dokumencie określone zostały również zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej oraz zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
15-08-2016
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał przeglądu i planuje modyfikację programów priorytetowych. Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach Kawka, Ryś i Prosument, a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, zdecydowano o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia.
W związku z powyższym NFOŚiGW zdecydował, że zadania te przekieruje na WFOŚiGW. Od kilku tygodni NFOŚiGW prowadzi więc intensywne konsultacje z wojewódzkimi funduszami, które mają oszacować zapotrzebowanie na wsparcie w swoich rejonach.
Efektem tych konsultacji ma być nowy kompleksowy instrument wsparcia walki z niską emisją, skierowany do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW. Docelowo NFOŚiGW ma zamiar objąć nowym programem działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument.
09-08-2016
O dwie nowe części – obok Ekologicznego Akumulatora dla Przemysłu – NFOŚiGW wzbogacił program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, którego całkowity budżet wynosi 2,5 mld zł. Kolejne części instrumentu finansowego przygotowano pod kątem beneficjentów I osi PO IiŚ 2014-2020 oraz sektora ciepłowniczego. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 sierpnia br.
02-08-2016
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach – to cel programu „Poprawa jakości powietrza”, na który NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych można składać od 8 sierpnia, na Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie od 1 sierpnia.
23-06-2016
Europarlament w przyjętych podczas czwartkowego głosowania dwóch sprawozdaniach zaapelował o wprowadzenie w UE wynoszącego 40% wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej. Ustalony przez przywódców państw unijnych w 2014 r. cel wynosi 27% i jest orientacyjny. Europosłowie uznali jednak, że "wiążące wymogi są konieczne w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ambicji i wysiłku" w państwach członkowskich.
Połowa ograniczeń emisji gazów cieplarnianych wymaganych do utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 2 st. ma wynikać z efektywności energetycznej, czyli z oszczędności energii.
13-06-2016
Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej. Celem ustawy jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej. Stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty, wzmocni bezpieczeństwo energetycznego kraju oraz innowacyjność, efektywność ekonomiczną i konkurencyjność polskiej gospodarki.
Ustawa wchodzi w życie dnia 1 października 2016 roku.
01-06-2016
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko.
Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu w partnerstwie z Case-Doradcy Sp. z o.o., Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. oraz Krajową Izbą Gospodarczą Efektywności Energetycznej otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu: "Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny". Projekt będzie realizowany od 01.01.2016 do 30.06.2017.