home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Cel projektu

iconCelem głównym projektu jest przeprowadzenie aktywnej edukacji skierowanej do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym poprzez działania nakierowane na upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z przyjętej przez Polskę polityki klimatyczno – energetycznej.

LIDER PROJEKTU:
SPE

PARTNERZY PROJEKTU:
MAE Case Kigee

PROJEKT FINANSUJE:
NFOŚ