home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Dla kogo

iconGrupę docelową projektu stanowią: osoby fizyczne mieszkańcy budynków mieszkalnych oraz przedstawiciele spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych w województwach: mazowieckim i lubelskim oraz ogół społeczeństwa.

Kluczowym kryterium wyboru grupy docelowej jest duży potencjał w zakresie ograniczenia indywidualnej emisyjności. Wynika to z faktu, ze zaopatrzenie w ciepło pochodzi głównie z konwencjonalnych źródeł, istnieje duża grupa budynków, które nie spełniają obecnych norm w zakresie efektywności energetycznej.

Zaopatrzenie tych budynków w energię elektryczną realizowane jest w dużej mierze za pośrednictwem wyeksploatowanej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Ponadto województwa te charakteryzują się znacznymi lokalnymi zasobami nośników energii odnawialnej w szczególności biomasy, energii słonecznej i wiatru.

W projekcie podejmuje się działania o bezpośrednim wpływie, skierowane do grupy celowej z województw: mazowieckiego i lubelskiego oraz ogółu społeczeństwa. Przewidziane działania edukacyjno-promocyjne przyczynią się do podjęcia przez grupę celową działań mających w przyszłości ograniczyć indywidualną emisyjność.