home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto
iconStowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu: "Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny". Projekt będzie realizowany od 01.01.2016 do 30.06.2017.
Cel projektu
icon
Celem projektu jest przeprowadzenie aktywnej edukacji skierowanej do ogółu społeczeństwa
Dla kogo
icon
Mieszkańcy budynków mieszkalnych w województwach: mazowieckim i lubelskim
Działania
icon
Szkolenia i warsztaty, plenerowe imprezy edukacyjne, seminaria, konferencja
Konferencja
icon
Celem głównym ogólnopolskiej konferencji będzie podsumowanie realizacji projektu
Szkolenia/Warsztaty
icon
Planuje się przeprowadzenie 38 szkoleń i warsztatów, w grupach średnio 12 – osobowych
phone