home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Internetowa kampania edukacyjna

icon Strona internetowa będzie miała charakter edukacyjno-promocyjny i informacyjny Planuje się zamieszczać na stronie informacje o charakterze edukacyjnym w formie "bazy wiedzy" z zakresu: dobrych praktyk we wdrażaniu polityki klimatycznej w Polsce, wpływu konsumpcji na poziom indywidualnej emisyjności, promowania energetyki prosumenckiej, możliwości uzyskania wsparcia w procesie inwestycyjnym na działania ograniczające indywidualną emisyjność. Edukacja z wyżej wymienionego zakresu będzie realizowana z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Przewiduje się umieszczenie na stronie projektu sześciu filmów promujących działania mające na celu obniżenie indywidualnej emisyjności.
pdfGospodarka Niskoemisyjna w gminach
pdfPolityka spójności UE na lata 2014-2020
pdfPorównanie wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020
pdfNiska emisja – czy termomodernizacja pomogłaby rozwiązać problem?
pdfKoniec dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych
pdfNowa ustawa o efektywności energetycznej
pdfGłęboka termomodernizacja
pdfBudynki niemal zeroenergetyczne
pdfSieci inteligentne
pdfBudynki energooszczędne
pdfKompleksowy instrument wsparcia walki z niską emisją „REGION”
pdfAudyt energetyczny przedsiębiorstwa
pdfPrzeciwdziałanie złej jakości powietrza
pdfUnijne dotacje na OZE na Lubelszczyźnie
pdfPoprawa efektywności energetycznej budynków szansą na czystsze powietrze
pdfEfektywność energetyczna inteligentnych miast od produkcji po zużycie
pdf300 mln zł na wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
pdfCzym zasilamy domy i ile za to płacimy?
pdfWspółpraca 41 samorządów dotycząca rozwoju elektromobilności
pdfRewolucja komunikacji miejskiej w Polsce
pdfWarszawska komunikacja miejska - rozwój elektromobilności