home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Konferencja

icon Konferencja skierowana będzie do ogółu społeczeństwa. Celem głównym ogólnopolskiej konferencji będzie podsumowanie realizacji projektu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych działań, a także wskaże kierunki i sposoby postępowania w kolejnych projektach. Wygłoszone referaty oraz wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach przeprowadzonej konferencji, zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. Uczestnikom konferencji przekazane zostaną bezpłatne materiały konferencyjne.

29-06-2017 - Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, ul.Akademijna, 05-110 Jabłonna, godz. 10:00, kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl, radom@spe.org.pl, Marek Pszonka tel. 601895700