home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Seminaria

icon Przewiduje się zorganizowanie 4 seminariów skierowanych do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zakłada się, że seminaria będą trwały ok. 3 godzin w czasie których przewiduje się wygłoszenie trzech wykładów połączonych z dyskusją. Na każdym szkoleniu będzie do 20 osób. Celem seminariów będzie promowanie dobrych praktyk z zakresu ograniczania emisyjności budownictwa wielorodzinnego oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania na inwestycje w tym zakresie.


Seminarium nr 1 – 13 czerwca 2016 r.
W ramach realizacji projektu pn.: „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” Mazowiecka Agencja Energetyczna przeprowadziła w dniu 13 czerwca 2016 r. seminarium zorganizowane w Płocku na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica. Tematyka seminarium została dobrana w sposób zapewniający realizacją celu głównego projektu jakim jest przeprowadzenie aktywnej edukacji skierowanej do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym poprzez działania nakierowane na upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z przyjętej przez Polskę polityki klimatyczno – energetycznej. Odpowiedni dobrani zostali również słuchacze w liczbie 20 osób, którzy reprezentowali spółdzielnie mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa domowe oraz osoby zarządzające m. in. budynkami użyteczności publicznej.
Program seminarium przebiegał zgodnie z nakreślonym harmonogramem, tj.:
  • 9-9.30 – Rejestracja uczestników
  • 10-10.15 – Powitanie gości
  • 10.15-11.15 – I prezentacja i dyskusja
  • 11.15-12.15 - II prezentacja i dyskusja
  • 12.15-13.15 - III prezentacja i dyskusja
  • 13.15-13.30 – Podsumowanie

Seminarium nr 2 – 16 września 2016 r. W dniu 16 września 2016 r. odbyło się 2 seminarium w ramach Projektu zorganizowane w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Seminarium nr 3 – 14 grudnia 2016 r.
W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się 3 seminarium w ramach Projektu zorganizowane w Lublinie na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Seminarium nr 4
Ostatnie seminarium w ramach projektu "Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny" odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00 do 14:00 w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym przy Al. Królewskiej 17
w Puławach (Sala nr 1) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 24-110 Puławy