home contact

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

foto

Szkolenia i warsztaty

icon Planuje się przeprowadzenie 38 szkoleń i warsztatów, w grupach średnio 12 – osobowych, co argumentuje się możliwością osiągnięcia maksymalnie najwyższych efektów pracy. Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez ekspertów, wybranych przez Lidera Projektu i Partnerów. Osoby te posiadają duże doświadczenie dydaktyczne oraz duże doświadczenie praktyczne z zakresu efektywności energetycznej oraz energetyki odnawialnej. Tematyka zajęć szkoleniowych i warsztatów służyć ma zarówno przekazaniu wiedzy teoretycznej, jak również wymianie doświadczeń i wskazaniem dobrych praktyk we wdrażaniu projektów z zakresu ograniczania konsumpcji energii i wykorzystania małych i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii w celu ograniczania emisyjności. Tematyka szkoleń i warsztatów będzie za każdym razem dostosowywana do poziomu wiedzy uczestników oraz ich potrzeb w zakresie inwestycji w ograniczenie konsumpcji energii i wykorzystania OZE.

Harmonogram szkoleń i warsztatów

02-04-2016 - Aleksandrów Klub Rolnika, Gmina Jedlnia Letnisko, woj. mazowieckie
11-04-2016 - Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, woj. mazowieckie
13-04-2016 - Lubin Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników w Lublinie
14-04-2016 - Puławy, woj. lubelskie
25-04-2016 - LGD Tarczyn Urząd Gminy, woj. mazowieckie
27-04-2016 - OSCHR w Warszawie-Wesoła, ul Żółkiewskiego 17, woj. mazowieckie
02-06-2016 - Lublin
28-06-2016 - Radzanów, Urząd Gminy, woj. mazowieckie
01-07-2016 - Radzanów, Urząd Gminy, woj. mazowieckie
04-07-2016 - Radzanów, Urząd Gminy, woj. mazowieckie
05-07-2016 - Jadów, woj. mazowieckie
07-11-2016 - UTH Radom Wydział Mechaniczny ul. Krasickiego 54, 2 grupy szkoleniowe, godzina 8:00
08-11-2016 - UM Milanówek ul. T. Kościuszki 45 budynek B, godzina 10:00
09-11-2016 - Szydłowiec Ciepłownia ul. Kolejowa 36, godzina 10:00
09-11-2016 - Piała Podlaska ul. Janowska 4/8, godzina 9:30
14-11-2016 - UM Płock ul. Stary Rynek 1, godzina 9:30
16-11-2016 - Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29
17-11-2016 - UG Sieciechów, ul. Rynek 16, godzina 10:30
13-01-2017 - Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, godzina 10:00
19-01-2017 - Mazowieckie Forum Nauki Biznesu i Kultury, ul. Wileńska 36A, 05-200 Wołomin, godzina 11:00
02-02-2017 - Mazowieckie Forum Nauki Biznesu i Kultury, ul. Wileńska 36A, 05-200 Wołomin, godzina 10:00
03-02-2017 - Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, godzina 14:00
09-03-2017 - Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór, godzina 9:00
kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; wdkoziki@gazeta.pl; Andrzej Frącek tel. 503818700
16-03-2017 - Szkoła Podstawowa, Ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle, godzina 13:00
kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; wdkoziki@gazeta.pl; Jarosław Osiak tel. 6950897356
10-04-2017 - Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki - Sala konferencyjna, godzina 9:00 kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; Andrzej Frącek tel. 503 818 700
10-04-2017 - Urząd Gminy Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 - Sala konferencyjna, godzina 10:00
kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; Jarosław Osiak tel. 6950897356
24-04-2017 - Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość - Sala wykładowa, godzina 9:00
kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; Andrzej Frącek tel. 503818700
11-05-2017 - Mazowieckie Forum Nauki Biznesu i Kultury, ul. Wileńska 36A, 05-200 Wołomin, Sala konferencyjna, godzina 10:00, kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; Jarosław Osiak tel. 6950897356
12-05-2017 - Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, Sala konferencyjna, godzina 12:00
kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; Jarosław Osiak tel. 6950897356
12-05-2017 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Aleja Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin, godzina 9:00, kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl; radom@spe.org.pl; Andrzej Frącek tel. 503818700
02-06-2017 - Ochotnicza Straż Pożarna Myszadło - Świetlica, godz. 10:00, kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl, radom@spe.org.pl, Jarosław Osiak 6950897356
02-06-2017 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Aleja Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin, godz. 9:00, kontakt: biuro@niskoemisyjnyrozwoj.pl, radom@spe.org.pl, Andrzej Frącek 503818700

Program szkoleń i warsztatów

  • Otwarcie, powitanie uczestników

I Moduł – szkoleniowy (4 godz. lekcyjne)
  • Gospodarka niskoemisyjna
  • Znaczenie niskoemisyjnego budownictwa w ochronie klimatu
  • Zarządzanie energią w budynkach mieszkalnych
Przerwa kawowa
  • Przegląd możliwych do zastosowania w budownictwie technologii OZE
  • Finansowanie inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji
Lunch
II Moduł – warsztatowy (4 godz. lekcyjne)
  • Dyskusja moderowana, case studies
  • Przykłady budownictwa energooszczędnego i pasywnego
Przerwa kawowa
  • Zajęcia praktyczne z zakresu obliczania efektu ekonomicznego i ekologicznego małych i mikro instalacji OZE
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia i warsztatów

Szkolenie i warsztaty są bezpłatne, przedsięwzięcie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Gospodarki i Ochrony Środowiska w Warszawie.

pdfMateriały szkoleniowe